Tag: rượu thuốc chữa yếu sinh lí

8 loại rượu thuốc quý giúp chữa yếu sinh lí

Tắc kè 50 g; ba kích, hà thủ ô, hoàng tinh hoặc thục địa mỗi vị 100 g; đại hồi 10 g. Tắc kè ngâm với đại hồi trong rượu 35 độ để được 30 0ml. Các dược liệu khác