Tag: nho đỏ

Nâng cao tuổi thọ với rượu vang đỏ

Những người tham gia được yêu cầu uống thuốc 1 viên/ngày và liên tục trong vòng 4 tuần. Trong quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu cũng tiến hành lấy mẫu máu của những..  Các nhà khoa học thuộc