Tag: bổ thận

Bổ thận tráng dương với rượu nhung hươu

Để có nhung tươi, người ta cưa nhung thật nhanh và nhẹ nhàng, tránh làm con hượu sợ hãi,  sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của nhung. Sau đó nhanh chóng băng vết cắt trên đầu con..  Nhung hươu Cornu