Tag: bình ngâm rượu 2.1 lit

Bình ngâm rượu đẹp MS45 – 2.1 lít

Nhờ thấu kính thủy tinh phân kì, phóng to vật ngâm khi ngâm vị thuốc, thú quý hiếm mà bạn yêu thích. Thủy tinh trong suốt đưa vị thuốc phản ánh một cách trung thực nhất qua..  Vật liệu thủy