Tag: bình ngâm rượu 10 lit

Bình ngâm rượu Cao Cấp MS87 – 10 lit

Nhờ thấu kính thủy tinh phân kì, phóng to vật ngâm khi ngâm vị thuốc, thú quý hiếm mà bạn yêu thích. Thủy tinh trong suốt đưa vị thuốc phản ánh một cách trung thực nhất qua..  Bình  ngâm rượu