Tag: 3 cách ngâm rượu thuốc

Một số cách ngâm rượu thuốc

Rượu sâm hành, cát cánh, cam thảo: sâm hành 30g, cát cánh 30g, cam thảo 25g, mạch môn 30g, ngũ vị 25g. Sâm hành sao thơm trước khi ngâm. Các vị cho vào bình thủy tinh, thêm vào..  Rượu thuốc