Bình thủy tinh ngâm rượu

Bình ngâm rượu JINSUNG MS271- Maesil 3 – 5,3 L

Lên men rượu vang, ủ trong thùng gỗ sồi hay cả hai?

Gỗ sồi Pháp và Mỹ – hai loại gỗ sồi thường được dùng để làm thùng rượu – khác nhau ở những điểm gì? Gỗ sồi Pháp có vị ngọt và mạnh hương vanilla rõ rệt, trong khi đó gỗ

Quá trình làm thùng rượu gỗ sồi

Để khởi sự công việc đóng thùng, người ta cắt những thanh gỗ có chiều dài đều đặn bằng nhau. Kế đó các thanh gỗ được đưa vào một máy uốn gọi là “ Doleuse” để uốn cho chúng hơi.. 

Thùng gỗ sồi ủ rượu

Theo khám phá, người ta nhận ra rằng rượu vang được ủ trong thùng rượu gỗ sồi sẽ làm cho vị mềm mại hơn và ở một số trường hợp sẽ tạo ra hương vị ngon hơn. Có một số

Thùng gỗ đựng rượu

Thành quả của chúng tôi là những mẫu mã sản phẩm mới với đủ các kích cỡ khác nhau, ngoài phục vụ cho nhu cầu sử dụng như truyền thống, còn có các loại để làm đồ đựng rượu, đồ… Thùng gỗ đựng

Bình ngâm rượu JINSUNG MS290 – Castle 3 – 2,5 L

Mã sản phẩm: MS290 Thể tích: 2, 5 Lít Đường kính miệng: 6,5 cm Chu vi tối đa bình: 8,5 cm Chiều cao bình: 57 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS289 – Castle 2 – 2 L

  Mã sản phẩm:MS289 Thể tích:2 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:8,5 cm Chiều cao bình:45 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS288 – Castle 1 – 1,6 L

Mã sản phẩm:MS288 Thể tích:1,6 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:8,5 cm Chiều cao bình:37 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS287 – Venus 7 – 6,5 L

Mã sản phẩm:MS287 Thể tích:6,5 Lít Đường kính miệng:8,5 cm Chu vi tối đa bình:15,6 cm Chiều cao bình:60 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS286 – Baekja 17 – 14,5L

Mã sản phẩm:MS285 Thể tích:14,5L Đường kính miệng:14cm Chu vi tối đa bình:21,9cm Chiều cao bình:67cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS285 – Baekja 16 – 12L

Mã sản phẩm:MS285 Thể tích:12L Đường kính miệng:14cm Chu vi tối đa bình:21,6cm Chiều cao bình:57cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS284 – Baekja 15 – 9L

Mã sản phẩm:MS284 Thể tích:9L Đường kính miệng:12cm Chu vi tối đa bình:18,1cm Chiều cao bình:47cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS283 – Baekja 14 – 4,5L

Mã sản phẩm:MS283 Thể tích:4,5L Đường kính miệng:7,7cm Chu vi tối đa bình:15,6cm Chiều cao bình:60cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS282 – Baekja 13 – 3,5L

Mã sản phẩm:MS282 Thể tích:3,5L Đường kính miệng:50cm Chu vi tối đa bình:7,7cm Chiều cao bình:14,3cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS281 – Baekja 12 – 2,6L

Mã sản phẩm:MS281 Thể tích:2,6L Đường kính miệng:7,7cm Chu vi tối đa bình:14cm Chiều cao bình:39cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS280 – Baekja 11 – 2,2L

Mã sản phẩm:MS280 Thể tích:2,2L Đường kính miệng:6,5cm Chu vi tối đa bình:13,3cm Chiều cao bình:35cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS279 – Baekja 6 – 5L

Mã sản phẩm:MS279 Thể tích:5L Đường kính miệng:8,5cm Chu vi tối đa bình:17cm Chiều cao bình:44cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS278 – Baekja 6 – 5L

  Mã sản phẩm:MS278 Thể tích:5L Đường kính miệng:8,5cm Chu vi tối đa bình:17cm Chiều cao bình:44cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS277 – Baekja 5 – 4L

Mã sản phẩm:MS277 Thể tích:4 Lít Đường kính miệng:8,5 cm Chu vi tối đa bình:16,5 cm Chiều cao bình:40cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS276 – Baekja 3 – 2,5L

Mã sản phẩm:MS276 Thể tích:2,5 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:14,9 cm Chiều cao bình:32 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS275 – Baekja 2 – 1,9L

Mã sản phẩm:MS275 Thể tích:1,9 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:13,3 cm Chiều cao bình:27 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS274 – Hangali 8 – 22L

  Mã sản phẩm:MS274 Thể tích:22 Lít Đường kính miệng:25 cm Chu vi tối đa bình:35 cm Chiều cao bình:35 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS273 – Maesil 5 – 12L

Mã sản phẩm:MS273 Thể tích:12 Lít Đường kính miệng:14 cm Chu vi tối đa bình:29,2 cm Chiều cao bình:31 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS272 – Maesil 4 – 8L

Mã sản phẩm:MS272 Thể tích:8 Lít Đường kính miệng:14 cm Chu vi tối đa bình:26,7 cm Chiều cao bình:27 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS271- Maesil 3 – 5,3 L

Mã sản phẩm:MS271 Thể tích:5,3 Lít Đường kính miệng:12 cm Chu vi tối đa bình:23,2 cm Chiều cao bình:22 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS270 – Venus 12 – 1,7 L

Mã sản phẩm:MS270 Thể tích:1,7 Lít Đường kính miệng: Chu vi tối đa bình: Chiều cao bình:

Bình ngâm rượu JINSUNG MS269 – Venus 11 – 1,4 L

  Mã sản phẩm:MS269 Thể tích:1,4 Đường kính miệng: Chu vi tối đa bình: Chiều cao bình:

Bình ngâm rượu JINSUNG MS268 – Castle 9 – 5,2 L

Mã sản phẩm: MS268 Thể tích:5,2 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:10,1 cm Chiều cao bình:80 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS267 – Castle 8 – 3,6L

Mã sản phẩm:MS267 Thể tích:3,6 Lít Đường kính miệng:6,5 cm Chu vi tối đa bình:8,5 cm Chiều cao bình:75 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS266 – Castle 7 – 9 L

Mã sản phẩm:MS266 Thể tích:9 Lít Đường kính miệng:12 cm Chu vi tối đa bình:14 cm Chiều cao bình:65 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS265 – Castle 6 – 4 L

Mã sản phẩm:MS265 Thể tích:4 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:10,1 cm Chiều cao bình:59 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS264- Castle 5 – 3,2 L

Mã sản phẩm:MS264 Thể tích:3,2 Lít Đường kính miệng:49 cm Chu vi tối đa bình:7,7 cm Chiều cao bình:10,1 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS263- Castle 4 – 2,5 L

Mã sản phẩm:MS263 Thể tích:2,5 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:10,1 cm Chiều cao bình:39 cm

Bình JINSUNG MS262 – Venus 6 – 4,3 L

Mã sản phẩm:MS262 Thể tích:4,3 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:14,6 cm Chiều cao bình:50 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS361 – Venus 5 – 4,3 L

Mã sản phẩm:MS261 Thể tích:3,3 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:13 cm Chiều cao bình:45 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS260 – Venus 4 – 4,3 L

Mã sản phẩm:MS260 Thể tích:2,3 Lít Đường kính miệng:7,7 cm Chu vi tối đa bình:12,1 cm Chiều cao bình:38 cm

Bình ngâm rượu JINSUNG MS259 – Venus 3 – 2,5 L

Mã sản phẩm:MS259 Thể tích:2,5 Lít Đường kính miệng:46 cm Chu vi tối đa bình:11,4 cm Chiều cao bình:46 cm

Bình ngâm rượu KUMGANG SHARON MS258 – 1.8L

Mã sản phẩm:MS258 Thể tích:8.5 lít Đường kính miệng:9.8cm Chu vi tối đa bình:19.4cm Chiều cao bình:64cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS257 – 8.5L

Mã sản phẩm:MS257 Thể tích:8.5 lít Đường kính miệng:9.8cm Chu vi tối đa bình:19.4cm Chiều cao bình:64cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS256 – 11.4L

  Mã sản phẩm:MS256 Thể tích:11.4 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:22cm Chiều cao bình:62cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS255 – 13L

Mã sản phẩm: MS255 Thể tích:13 lít Đường kính miệng:13.5cm Chu vi tối đa bình:22cm Chiều cao bình:71cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS254 – 15.3L

Mã sản phẩm: MS254 Thể tích:15.3 lít Đường kính miệng:13cm Chu vi tối đa bình:22cm Chiều cao bình:81cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS253 – 400ml

Mã sản phẩm: MS253 Thể tích:400ml Đường kính miệng:3.5cm Chu vi tối đa bình:8cm Chiều cao bình:24cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS252 – 700ml

Mã sản phẩm: MS252 Thể tích:700ml Đường kính miệng:3.5cm Chu vi tối đa bình:11cm Chiều cao bình:29cm

Bình rượu KUMGANG SHARON MS251 – 700ml

Mã sản phẩm:MS251 Thể tích:700ml Đường kính miệng:3.5cm Chu vi tối đa bình:11cm Chiều cao bình:24cm